Anden husdyrgødning – venter også

From Nature to Nature

Lige nu må såvel INGDAM’S BIOENERGY og andre producenter/udbydere af miljøvenlige højteknologiske anlæg til nyttiggørelse af husdyrgødning erkende, at ventetiden endnu ikke er over i Danmark for udnyttelse af ny viden og ny teknologi for et bedre miljø – Medens mange andre lande har valgt at se husdyrgødning som biomasse, hvilket gør det muligt at sige farvel til fossilt brændsel, unødige transporter, forurening m.m.

Linket er til DR P1’s udsendelsen mandag 28. marts 2011 om udnyttelse af gylle fra svin:

“>”En god idé samler støv” (Miljøreportagen).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *