Europa og verden

Bioenergi i form af afbrænding af hestestrøelse er ved at vinde frem i forskellige lande i Europa.  Mange har indset hvilken gratis energikilde husdyrgødning er, og at den blot venter på at blive udnyttet.

Tolkninger i EU om,  hvad der er biomasse og hvad der er affald,  er dog ikke ikke entydig. Nogle lande tolker hestestrøelse som biomasse.  Andre lande, som Danmark, tolker hestestrøelse som affald, omend hestestrøelse har meget lidt med affald at gøre.

Mange lande er ved at revurdere definitionen af hestestrøelse – og forhåbentlig varer det ikke længe, før også Danmark i lighed med Sverige,  Tyskland, Holland m.fl. i EU foruden Norge, USA og andre udenfor EU, også kommer igang med at udnytte husdyrgødningen til gavn for miljøet – for der er jo tale om CO2-neutral energi, der kan udnyttes til opvarmning og til el.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *