Komplet løsning

Helhedsløsning

BioTherm-anlæg findes i str fra 120 kW til 1000 kW og kan leveres som helhedsløsning med depot for brændsel, der automatisk transporterer brændslet ind i anlægget,  akk. tank, skorsten, container til aske, internet-overvågning etc.    Anlæggene kan også leveres med automatisk kopling til evt. el-varme-system.

Anlæg større end 500 kW kan også producere el.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *