Aktuelle nyheder/Presse

Hestepærer giver varmen
TV2 Lorry har som optakt til det kommende møde i Fredensborg Kommune, der finder sted onsdag 9. januar 2013, bragt et indslag om “Hestepærer giver varmen”.
Indslaget fokuserer på mulighederne i nyttiggørelse af hestestrøelse og på den lange og seje kamp, INGDAM’S Bioenergy har kæmpet og stadig kæmper for at vi også i Danmark kan komme igang afbrænding af hestemøg –  i lighed med andre EU-lande, deriblandt Sverige. Foruden direktør Aff Ingdam-Lindgren, INGDAM’S Bioenergy, medvirker 1. viceborgmester Ulla Hardy Hansen fra de Konservative,  som er fortaler for “Grøn Energi” og nyttiggørelse af hestestrøelsen i Danmarks mest hestetætte kommune. Ulla Hardy Hansen ønsker en ændring  de danske miljøregler.  Endvidere medvirker hesteejer Sanni Larsen, der hver dag har en besværlig håndtering af hestemøddingen, opmagasinerings-problemer og efterfølgende store omkostninger til transport og bortskaffelse.

Se indslaget her:
www.lorry.dk/arkiv/2012/12/18?video_id=74734

Hestegødning – en ventende energikilde
Fredensborg Kommune går videre med de planer, der for snart to år siden opstod som følge af et møde og en dialog mellem borgmester Thomas Lykke (A), viceborgmester Ulla Hardy Hansen (C) og INGDAM’S Bioenergy omkring nyttiggørelse af hestestrøelse.  Fredensborg Kommune indkalder interesserede til et møde den 9. januar 2013 på Rådhuset.  

Fredensborg Kommune er den kommune i Danmark, der har den største koncentration af heste.  Et estimat ligger på omkring 4.000 heste.   Fredensborg Kommune har en klar formuleret målsætning omkring klima og kombinationen med Grøn Energi, det store antal heste i kommunen samt muligheder ifm Frikommuneforsøget gør, at kommunen nu sætter fokus på udnyttelse af de energimæssige muligheder,  der ligger i hestestrøelse som alternativ energikilde.
De mange store ridecentre og rideskoler i Fredensborg kan blive leverandører af alternativ energi.  Strøelse fra 40 heste kan opvarme 2.500 kvm eller 15 – 20 parcelhuse. Med omkring 4.000 heste i kommunen bliver det et interessant regnestykke.  Hestestrøelsen kan afbrændes direkte i Swebo Biotherm-anlæg, som er specielt udviklede anlæg med lave emissionsværdier,  hvilket gør, at den miljømæssige belastning, der foregår idag ved håndtering og opbevaring af mødding, transport over lange afstande etc.  helt forsvinder.

http://fredensborg.lokalavisen.dk/hestegoedning—-en-ventende-energikilde-/Lokale-nyheder/20121217/artikler/712189719/1042

Fredensborg Kommune bliver Frikommune fra 2012


Fredensborg Kommune har sammen med bla Odense, Vejle, Fredericia og 5 andre kommune fået tildelt status som frikommune fra 2012. Det indebærer, at disse kommuner kan gå nye veje på en række områder – bla indenfor Miljø, Klima og Energi.

 

INGDAM’S Bioenergy håber naturligvis, at Fredensborg Kommune som den mest hestetætte kommune i Danmark hurtigt kan komme igang med nyttiggørelse af hestestrøelse til gavn for såvel ridecentre, stutterier etc., som for kommunale institutioner, som kan få leveret opvarming til priser, der vil lune i kommunekassen, og dermed være en win-win-situation for miljø, ridecentre og kommune.

 

Læs og hør mere her:

DR P4

 

Ridehesten

Kommunal nyttiggørelse af hestemødding i Fredensborg

TV2 Lorry havde onsdag 16. marts bragt følgende indslag om mulig kommunal nyttiggørelse af hestemødding

http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2011/3/16?video_id=49425

I en stor artikel med rubrikken “Hestepærer skal varme Fredensborg” beretter borgmester Thomas Lykke Pedersen (A) og viceborgmester Ulla Hardy Hansen (C) i Uge-Nyt uge 11 om det hensigtsmæssige i at nyttiggøre hestestrøelse bla til opvarmning af nogle af kommunens institutioner.
Fredensborg Kommune er Danmarks mest hestetætte kommune og det er åbenlyst, at der vil være tale om en win-win-situation for såvel miljø, kommune og ridecentre, hvis hestemøget afbrændes på plads og bruges som opvarmning.

Se artikel-fredensborg-op-/20110315/artikler/706249896/1787″>”Hestepærer skal opvarme Fredensborg” her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *